Humidity Indicator Card (%10-%60 RH)

In addition, during the use of special products sensitive to moisture, it indicates whether the product is exposed to moisture when the package is first opened, thus serving as a guarantee and information mechanism that also shows the product quality.

Rutubet indikatör kartları paketlenen ürünün sevkiyat veya depolama esnasında dış etkilerden yalıtılmış bir şekilde korunduğuna dair garantili bir kontrol mekanizması olarak da kullanılabilmektedir. Ayrıca rutubete hassas özel ürünlerin kullanımı sırasında paket ilk açıldığında ürünün rutubete maruz kalıp kalmadığını da indikatif olarak ortaya koymakta böylece ürün kalitesini de gösteren bir garanti ve bilgilendirme mekanizması görevini de görmektedir.

    Bu kombinasyon mevcut değil.


    Üretici: Other