Nitto P-629

P-629, esas olarak havacılık ve uzay pazarlarında kullanılan modifiye akrilik, alev geciktirici tek taraflı cam bez banttır.


Bu bant, 76/769/ECC konsey yönergesine ilişkin 2003/11/EC AB yönergesine göre Penta, Octa veya Deca Bromlu Difenil Eter olmadan formüle edilmiştir.

    Bu kombinasyon mevcut değil.


    Üretici: Nitto

    Teknik Döküman: PDS_NA_Cargo_Pit_Seam_Tape_P-629_012020_EN.pdf