Biobor DC + Cetane Winter

Biobor DC® + Cetane Winter, ultra düşük kükürtlü dizel yakıtların stabilitesini ve performansını artırmak için çok işlevli bir soğuk hava dizel yakıt düzenleyicidir. Biobor DC® +Cetane bileşenleri olağanüstü yakıt kararlılığı, ilave yağlama, deterjan ve jelleşme önleme sağlayacaktır. BioborDC® +Cetane, sürekli kullanımla, hayati motor bileşenlerini korurken ve temizlerken, yakıt ekonomisini korurken ve emisyonları azaltırken dizel yakıtların performansını ve ömrünü artırır. Biobor DC, büyük kullanıcılar için 1:1,500 işlem oranında tam koruma sağlayan uygun maliyetli bir dizel işlemidir.


Kış Koruması ile Performans:

  • Enjektörleri temizler ve tortuları önler

  • Yakıt filtresi ömrünü uzatır

  • Yakıt jelleşmesini ve buzlanmayı önler

  • Verimliliği artırır ve gücü geri kazandırır

  • Enjektörleri ve yakıt pompalarını yağlar

  • Hızlı soğuk çalıştırma için setanı artırır

İçin özellikler Biobor DC + Cetane Winter

Paketleme 1 USG veya 5 USG veya 2.5 USG

    Bu kombinasyon mevcut değil.


    Üretici: BIOBOR